ประเภทกีฬา: ซิ่งผ่านเครื่องกีดขวาง
อันดับที่ ตัวละคร เวลาที่ใช้
Chynthia 00:45.708000 นาที
OneStepCloser 00:46.004000 นาที
หวานเจี๊ยบ 00:46.036000 นาที
ประเภทกีฬา: ตามหา Zord
อันดับที่ ตัวละคร จำนวนที่ได้
Kenzen 86
Jackey 60
lnwYed 58
ประเภทกีฬา: สะสม Souvenir Coin
อันดับที่ ตัวละคร จำนวนที่ได้
NuclearPower 7751
Sagara_Z 5004
KhonGThip10B 4963
ประเภทกีฬา: ตีบวกฟรีสไตล์
อันดับที่ ตัวละคร จำนวนครั้ง
Kenzen 17121
Sagara_Z 15085
ป้อเลี้ยง 3974
ประเภทกีฬา: ออนไลน์มาราธอน
อันดับที่ ตัวละคร เวลาทั้งหมด
Kenzen 25 วัน, 16:11:37 ชั่วโมง
ป้อเลี้ยง 22 วัน, 11:16:41 ชั่วโมง
Seeker 14 วัน, 16:8:6 ชั่วโมง