Home > News > V play News
ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงระบบของ Move On
04/06/2018
ประชาสัมพันธ์จากทาง Move On


ทางระบบของ Move On จะปิดปรับปรุงเพื่ออัพเดทด้านความปลอดภัยเป็นเวลา 1 ชม ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่ 10:00  - 11:00 น. ส่งผลให้ระบบเติมเงินและหน้าเว็บของเกม "ทุกเกม" จะไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
รบกวนขอให้ผู้เล่นหลีกเลี่ยงการเติมเงิน และเข้าหน้าเว็บในช่วงเวลาดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ครับ

***ทั้งนี้ผู้เล่นยังสามารถเข้าเล่นเกมได้ตามปกติ***