Home > News > Play Time
D Day : ใครว่า SP หายาก
04/01/2018
share on facebook
Untitled Document 

วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 0.01 น. - 31 มกราคม 2560 เวลา 23.59 น.

ง่ายๆ แค่เหล่านักบิน Login เข้าเกมในวันที่และระยะเวลากิจกรรม ก็ได้รับ Item ที่กำหนด

  1. 1. เมื่อตัวละครได้รับของจะปรากฎ จดหมายอยู่ที่มุมขวาของหน้าจอเกม
  2. 2. กดรับ Item จะแจ้งว่าได้รับของรางวัลจากกิจกรรม ดังแสดงดังรูปด้านล่าง
  3. 3. กด "I" เพื่อดู Inventory ของตัวละคร Item ของท่านจะอยู่ในนั้น

เงื่อนไขกิจกรรม

  1. 1. สามารถรับสิทธิ์ได้แค่ตัวละครที่ Login เข้าเกม 1 ครั้ง/ 1 ID / 1 วัน
  2. 2. ต้อง login ในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้นจึงจะได้รับ Item
เงื่อนไขการรับ ItemItem
แค่แข้าเกมครั้งแรกของวันจะได้รับC-Type Condensed SP Kit
จำนวน 50 EA
online ครบ 1 ชั่วโมงC-Type Condensed SP Kit
จำนวน 50 EA
online ครบ 2 ชั่วโมงC-Type Condensed SP Kit
จำนวน 50 EA
online ครบ 3 ชั่วโมงNormal Supply Box
จำนวน 1 EA

หากคุณพร้อมจะบิน มาบินกับเรา 
ทีมงาน Ace Online ประเทศไทย