Home > News > News
ประกาศปิดปรับปรุง server เพื่ออัพเดต Patch
04/07/2017
share on facebook
Untitled Document       
       

ประกาศ ปิดปรุับปรุง Server เพื่อ Update

       
     

     ทีมงาน Ace Online จะทำการปิดปรับปรุง Server  เพื่อทำการ Update Patch ประจำเดือน ในวัน 4 กรกฎาคม 2560  เวลา 12.00 - 16.00 น.

       

         รายละเอียดของ Patch ที่นำเข้า
              1. กิจกรรม ความทรงจำทีห้วนคืน
              2. เพิ่ม Contour ใหม่ สำหรับ 4 เกียร์
              3. การแก้ไขปัญหา Frame Rate ใน Window 10
             

     ในเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของ vPlay ID เพื่อนเอง ขอให้เพื่อนๆ งดการเข้าเล่นเกมในวันและเวลาดังกล่าว จึงเรียนเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

       
       
           

        ทีมงาน Ace Online