Home > News > Play Time
กัปตันขอ 3 (ThreeTimeOnly)
12/06/2017
share on facebook
Untitled Document
   

กัปตันขอ 3 (ThreeTimeOnly)

   
 
   

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. - 30 มิถุนายน 2560 เวลา 23.59 น.

   
   

ง่ายๆ แคเหล่านักบิน Login ครั้งแรกภายในระยะเวลากิจกรรม ก็ได้รับ Item ที่กำหนด
   

     
 1. เมื่อตัวละครได้รับของจะปรากฎ จดหมายอยู่ที่มุมขวาของหน้าจอเกม     
     
 2.        
 3. กดรับ Item จะแจ้งว่าได้รับของรางวัลจากกิจกรรมไหน ดังแสดงดังรูปด้านล่าง     

       
     
 4.        
 5. กด "I" เพื่อดู Inventory ของตัวละคร Item ของท่านจะอยู่ในนั้น
 6.    
   

   

เงื่อนไขกิจกรรม

   
       
 1. สามารถรับสิทธิ์ได้แค่ตัวละครที่ Login เข้าเกม 1 ครั้ง/ 1 ID / 1 วัน
 2.      
 3. ต้อง login ในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้นจึงจะได้รับ Item
 4.    
   
   
ทุกครั้งแรกของวัน จะได้รับ      
     
      Strewberry
    จำนวน 100 EA
   
ทุกครั้งแรกของวัน จะได้รับ
     
      A-Type  Condensed Shield Kit
      จำนวน 50 EA
   
ทุกครั้งแรกของวัน จะได้รับ
       
        A-Type  Condensed SP Kit
        จำนวน 50 EA
หมายเหตุ :
- ไอเทมทั้งหมดไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
         
    ทีมงาน Ace Online