Home > News > News
ประกาศการใช้บัคจากกิจกรรมโอลิมปิค2016
29/07/2016
share on facebook

ประกาศการใช้บัคจากกิจกรรมโอลิมปิค2016

ปัจจุบันทีมงานพบว่ามีสองบัคที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันได้แก่
1. ใช้เครื่องกิจกรรมนอกแผนที่กิจกรรม
บัคดังกล่าวทีมงานได้ทำการแจ้งแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว และจากการปรึกษากับผู้พัฒนา อนุญาติให้ใช้เครื่องดังกล่าวนอกพื้นที่กิจกรรมได้ จนกว่าจะมีการแก้ไขบัค โดยไม่ถูกระงับไอดี

2. การโกงสถิติกิจกรรม "ซิ่งผ่านเครื่องกีดขวาง"
จากการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ทีมงานพบว่าบัคดังกล่าวสามารถทำได้จริง และทีมงานได้แจ้งผู้พัฒนาให้ทำการแก้ไขบัคดังกล่าวโดยเร็วที่สุดแล้ว
สำหรับโทษจากการใช้บัคนี้ แยกเป็นสองส่วนดังนี้
2.1 ผู้ใช้บัคไปแล้วก่อนประกาศนี้ ทีมงานจะตรวจสอบทุกรายชื่อใน Ranking และตัดชื่อออกจาก Ranking ทั้งหมด โดยถือว่าตัดสิทธิจากกิจกรรมและจะไม่ได้รับรางวัลใดๆ ในรอบแรก (27 ก.ค. ถึง 2 ส.ค.)
2.2 ผู้ใช้บัคหลังประกาศนี้ จะถูกระงับไอดีตามกฏ-กติกาการให้บริการ

ทีมงานขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับไอดีใดๆ
ขอให้ผู้ใช้ไอดีดังกล่าวติดต่อทีมงานที่ 02-661-8300 ก่อนเสมอ โดยทีมงานจะทำการตรวจสอบ โดยถือว่าไอดีนั้นๆ จะยังไม่ถูกปลดหรือมีโทษระงับใดๆ จนกว่าจะมีคำยืนยันจากทีมงานที่รับสายแล้วเท่านั้น

ขอบคุณครับ