Home > News > News
เปิดทดสอบระบบผู้นำ
30/05/2016
share on facebook
เปิดทดสอบระบบผู้นำ


เพื่อความสมบูรณ์
ในการนำไปใช้งานจริงของระบบผู้นำ ทีมงานจะทำการเปิดระบบผู้นำเพื่อทดสอบ
โดยผู้นำจากการทดสอบจะมีวาระครองตำแหน่ง 2 สัปดาห์ จากนั้นระบบจะรีเซ็ท เพื่อเข้าสู่การเลือกผู้นำจริงต่อไป

ระยะเวลาการทดสอบ
เปิดรับสมัคร: 1 มิ.ย. 00.00 น. ถึง 3 มิ.ย. 23.59 น.
เปิดโหวต: 
4 มิ.ย. 00.00 น. ถึง 6 มิ.ย. 23.59 น.
สรุปผลการโหวตผู้นำ: 
7 มิ.ย. 12.00 น.
วาระการดำรงตำแหน่งในช่วงทดสอบ: 
8 มิ.ย. ถึง 22 มิ.ย.

เงื่อนไขการสมัคร
เป็นหัวหน้า Brigade
เลเวล 60 ขึ้นไป
มีค่า Fame 1000 Point ขึ้นไป
มีค่า Fame ของ Brigade 1000 Point ขึ้นไป

หัวข้อในการทดสอบ
การสมัคร การโหวตลงคะแนนเสียง
สิทธิและความสามารถพิเศษของตำแหน่งผู้นำ รองผู้บัญชาการทหาร และ กัปตันของฐานทัพหน้า


ระหว่างการทดสอบอาจพบบัค หรือข้อขัดข้องใดๆ
ซึ่งจะนำมาแก้ไขในการเลือกตั้งจริงต่อไป

ขอบคุณครับ