Home > News > News
ขณะนี้ เซิฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะ
18/05/2016
share on facebook
18 พ.ค. ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์

ขณะนี้ เซิฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะ

--------------------------------------------

สวัสดีครับ

ทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ใน
วันที่ 18 พ.ค. เวลา 11.00 - 13.00 น.


ขอบคุณครับ