Home > News > Play Time
Lucky Time เสบียงสงครามหวานฉ่ำ
13/05/2016
share on facebook
Lucky Time เสบียงสงครามหวานฉ่ำระยะเวลากิจกรรม: 
15 พฤษภาคม เวลา 20.20 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
รายละเอียดกิจกรรม:
เพื่อนๆ ที่ออนไลน์อยู่ในเกมในวันที่ 15 พ.ค. เวลา 20.20 น. เท่านั้น จะได้รับของรางวัล
ของรางวัลจะส่งให้กับตัวละครที่ออนไลน์ในเวลาดังกล่าว
เวลาที่แจกไอเทมจะอิงเวลาเซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก ควรเผื่อเวลาออนไลน์ในเกมเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน

ของรางวัล:
 Strawberry 500 ชิ้น (Energy+1000)