Home > News > News
เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปรกติ
10/05/2016
share on facebook
11 พ.ค. ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปรกติแล้วครับ


--------------------------------------------

สวัสดีครับ

ทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ใน
วันที่ 11 พ.ค. เวลา 10.00 - 13.00 น.


ขอบคุณครับ