Home > News > News
ไอเทม Power Mystery Capsule ประจำวันสำหรับ Membership
09/05/2016
share on facebook
ไอเทม Power Mystery Capsule ประจำวันสำหรับ Membershipสวัสดีครับ

เนื่องจากทีมงานได้รับแจ้งเกี่ยวกับไอเทม Power Mystery Capsule
ที่คำอธิบายไอเทม Membership ระบุไว้ว่าจะได้รับวันละ 5 ชิ้นนั้น
ทีมงานได้นำไปตรวจสอบและพบว่าระบบแจกไอเทมดังกล่าวถูกยกเลิกนานแล้ว
แต่คำอธิบายไอเทมยังไม่ถูกลบออก

ทีมงานจึงตัดสินใจนำระบบแจกดังกล่าวกลับมาใช้ชั่วคราว สำหรับเพื่อนๆ ที่เข้าใจผิดเนื่องจากคำอธิบายไอเทม
โดยระบบจะแจกไอเทม 
Power Mystery Capsule ให้กับเพื่อนๆ ที่เป็น Membership
ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. ถึงวันที่ 31 พ.ค. วันละ 10 ชิ้น
โดยไอเทมจะเข้าสู่ตัวละครแรกที่เข้าสู่เกม


หลังจากนี้ทีมงานจะลบคำอธิบายไอเทมดังกล่าวออกเพื่อป้องกันความเข้าผิด
รวมถึงทีมงานจะพิจารณาไอเทมหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับ Membership
ในโอกาสต่อไป

ขอบคุณครับ