Home > News > Play Time
บูสออกตัว เวลไว รวยไว ก่อนใคร!!
22/04/2016
share on facebook
บูสออกตัว เวลไว รวยไว ก่อนใคร!!ระยะเวลากิจกรรม: 
25 เมษายน ถึง 25 พฤษภาคม
เวลาบูส: 14:00 น. ถึง 22:00 น.
รายละเอียดกิจกรรม: ในช่วงเวลาบูสจะได้รับ EXP, SPI และอัตราการดรอปไอเทมเพิ่มขึ้นดังนี้

EXP เพิ่มขึ้น 50%
SPI เพิ่มขึ้น 50%
อัตราดรอปไอเทมเพิ่มขึ้น 50%