Home > News > Play Time
กลับมาบิน ยิงให้มันส์
22/04/2016
share on facebook
กลับมาบิน ยิงให้มันส์ระยะเวลากิจกรรม: 25 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม
รายละเอียดกิจกรรม:
ผู้เล่นทุกคนที่เข้าร่วมเล่นในช่วง OBT เมื่อกลับมาเล่นอีกครั้งในช่วงเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ก็รับรางวัลกันไปเลย
1 ไอดีต่อ 1 รางวัล
ของรางวัลจะส่งเข้าสู่ตัวละครแรกที่เข้าสู่เกม
ของรางวัล:
 [Advance Weapon Effect] Dragon x1