Home > News > Play Time
ภารกิจเล่นของสูง
18/04/2016
share on facebook
ภารกิจเล่นของสูงระยะเวลากิจกรรม: 20 เมษายน ถึง 23 เมษายน
รายละเอียดกิจกรรม: ภายในช่วงเวลากิจกรรม เพียงแค่อัพเลเวลให้ถึงเลเวลที่กำหนดก็รับรางวัลกันไปเลย
ของรางวัล:
ของรางวัลจะส่งเข้าสู่ตัวละครทันทีที่เลเวลถึง