Home > News > Play Time
บูสออกตัว เวลไว รวยไว ก่อนใคร
18/04/2016
share on facebook
บูสออกตัว เวลไว รวยไว ก่อนใคร!!ระยะเวลากิจกรรม: 20 เมษายน ถึง 23 เมษายน
เวลาบูส: ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดกิจกรรม: ในช่วงเวลาบูสจะได้รับ EXP, SPI และอัตราการดรอปไอเทมเพิ่มขึ้นดังนี้

EXP เพิ่มขึ้น 50%
SPI เพิ่มขึ้น 50%
อัตราดรอปไอเทมเพิ่มขึ้น 50%