Home > Where to buy
U Top Up
วิธีเติม : คลิกที่นี่
ช่องทางการเติมเงิน : 1. เว็บไซต์ www.utopup.co.th
                               2. ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา
                               3. 108shop
                               4. จุดชำระเงิน Big Cทุกสาขา
                               5. จุดชำระเงิน ร้านแม่วังสื่อสารทุกสาขา
วิธีการซื้อสินค้า         1. ลูกค้าสามารถซื้อบัตรเติมเงิน VPlay และ
                                VPlay Gold ในรูปแบบรหัสได้ที่จุดชำระเงินทุก
                                ช่องทางตามรายชื่อด้านบน
                               2. แจ้งรายชื่อสินค้า และราคาที่ต้องการชำระเงิน
                               และรอรับรหัส
                               3. ลูกค้าสามารถนำรหัสในรูปแบบใบเสร็จรับเงิน
                               ไปเติมได้ที่หน้าเว็บ
                               Call Center: 02 953 2332
 
True Money
Call Center : 1331 กด 6 และ 3333 สำหรับโทรออกจากเบอร์ทรูมูฟ
                     เท่านั้น
 
12Call
หน้าจำหน่ายบัตร : คลิกที่นี่
วิธีเติม : คลิกที่นี่
Call Center : 02-294-7555
 
บัตรเงินสดแฮปปี้
หน้าจำหน่ายบัตร : คลิกที่นี่
วิธีเติม : คลิกที่นี่
Call Center : 02-294-7555
 
MOL Point Card
Call Center : 02-294-7555
 
RTB
หน้าจำหน่ายบัตร : คลิกที่นี่
วิธีสมัครเป็นสมาชิก RTB : คลิกที่นี่
วิธีการชำระเงินของเว็บที่แสนสะดวกที่เซเว่นอีเลเว่น : คลิกที่นี่
วิธีการซื้อสินค้าที่ได้รับ Serial ทันทีที่หน้าเว็บ : คลิกที่นี่
Call Center : 081 116 2288
 
Zest
หน้าจำหน่ายบัตร : คลิกที่นี่
วิธีสมัครเป็นสมาชิก : คลิกที่นี่
วิธีการสั่งซื้อสินค้า : คลิกที่นี่
วิธีชำระสินค้า: คลิกที่นี่
Call Center : 02 682 9396, 02 682 9399
 
Pay4cash
ช่องทางการซื้อรหัส : 1. เว็บไซต์ www.gamecards.in.th
                               2. ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา (จำหน่ายทุกราคา)
                               3. 7-Eleven ทุกสาขา (เฉพาะบัตรราคา150
                                   บาทขึ้นไป) แจ้งว่าอยู่ในเมนู Gamecards
Call Center : 02-225-5844 ต่อ 5
 
MOL
หน้าจำหน่ายบัตร : คลิกที่นี่
Call Center : 02 530 9888-9 , 085 045 4111
 
Gamer Topup
หน้าจำหน่ายบัตร : คลิกที่นี่
วิธีเติม : คลิกที่นี่
Call Center : 087 078 8868
 
Gamer Money
วิธีเติม : คลิกที่นี่
Call Center : 087 078 8868